image1 image2 image3 image4 image5


η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Είστε εδώ: Αρχική Βαπτίσεις ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ιερές Ακολουθίες

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Α/Α

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΠΤΙΣΘΕΝΤΟΣ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ

1

14/11/2010

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΠΟΥ